Deellezing 1: Geloofsopvoeding en prediking vanuit het perspectief van de ouders – Dr. Daniëlle van de Koot

Deellezing 2: Prediking en geloofsopvoeding vanuit het perspectief van de predikant – Prof. dr. M.J. Kater

Hoofdlezing 2: Opvoeding en pastoraat – Laurens Snoek